Projecten

Mijn Projecten

De volgende projecten heb ik in mijn werkzame leven geleid en afgerond

 • Fusie begeleid en geïmplementeerd bij Stichting Topaz

Stichting Munnekeweij was een zelfstandig opererend verzorgingshuis en is in 2012 gefuseerd met Stichting Topaz. De opdracht was deze fusie te realiseren en daarnaast Munnekeweij weer financieel gezond te krijgen. De fusie is in januari 2013 afgerond en Munnekeweij zag voor het eerst in jaren weer zwarte cijfers.

 • Informele zorg opgezet en geïmplementeerd

Door de ontwikkelingen in d e ouderzorg is het noodzakelijk de informele zorg gestructureerd in te zetten. Opdracht was dit voor heel Topaz te realiseren. Resultaat is dat 75% van de mantelzorg wekelijks wordt op de afdelingen of binnen de locatie. Voor de vrijwilligers is er een gestructureerd takenpakket.

 • Opzetten ketenzorg dementie in Zuid-Holland Noord (Transmuralis)

De ketenzorg binnen Zuid-Holland Noord was slecht georganiseerd en er kwamen weinig werkelijke resultaten uit. De opdracht was hier een gestructureerde organisatie voor op te zetten. Het resultaat is een ketenzorg op verschillende vlakken (palliatieve zorg, CVA, dementie) waar gestructureerd wordt samengewerkt, bijvoorbeeld door het gezamenlijk organiseren en begeleiden van netwerkavonden.

 • Ontmoetingscentra dementie opgezet en geïmplementeerd

Vanwege nieuwe financieringsstromen en het beter bedienen van de doelgroep, was de opdracht voor Topaz een ontmoetingscentra dementie op te zetten. Behalve het verandertraject voor medewerkers wat hier inherent aan was, was dit ook een totaal nieuw concept qua aanbod. Eerst met zeer veel succes binnen Munnekeweij gerealiseerd, daarna uitgerold over de gehele stichting.

 • Cultuurverandering in gang gezet en begeleid (‘van binnen naar buiten”)

Omdat de ouderenzorg zich bevindt in een nieuwe situatie, namelijk vrije marktwerking, vraagt dit vandaag de dag iets anders van medewerkers dan voorheen. Binnen Munnekeweij ben ik een project gestart om medewerkers zich hiervan bewust te laten worden en ze als ambassadeur van de organisatie neer te zetten. Dit om sneller in te kunnen spelen op commerciële kansen.

 • Vrijwilligersservicepunt opgezet voor de gemeente Noordwijkerhout

De gemeente Noordwijkerhout was op zoek naar een partner die voor hen de vraag en aanbod van vrijwilligers kon coördineren. Na overleg is er een uitstekende samenwerking tot stand gekomen tussen het WMO-loket en Munnekeweij. Ondanks dat dit geen core business is van een verpleeghuis, was het zeker op dat moment met de komende WMO van groot belang een samenwerking met de gemeente tot stand te brengen. Hier heeft Munnekeweij ook zeker op ander vlakken voordeel bij gehad.

 • Korsakov afdeling opgezet in verpleeghuis

De opdracht was om te onderzoeken of het mogelijk was nieuwe doelgroepen te bedienen. Een combinatie afdeling van jong dementerende en mensen met de ziekte van Korsakov was het succesvolle gevolg.

 • In functie als changemanager problematiek onderzocht en obstakels opgelost

De afdeling P&O van ABN/AMRO was geinsourced bij Logica. De samenwerking liep echter niet goed en de opdracht was te onderzoeken waar dit door kwam. Doordat beide partijen met andere procedures werkten, konden ze elkaar niet vinden. Door deze overeen te laten komen is de samenwerking significant verbeterd.

 • Insourcingstrajecten bij Martinair

Als transitiemanager de insourcing van de P&O afdeling van Martinair naar Logica begeleid en met succes geïmplementeerd.

 • Coaching van zowel individuele medewerkers als teams.

Diverse teams in verschillende organisaties gecoacht bij samenwerkingsproblemen (zowel in de profit als de non profit sector) maar ook met implementatie van zorgtechnologie. Ook individuele medewerkers gecoacht bij problemen met functioneren.

 • Onderhandelingen over en implementatie van persoonsalarmering

Onderhandelingen met diverse partijen gevoerd over het aankopen van persoonsalarmering voor extramurale cliënten. Met de uiteindelijke partij de procedures vastgesteld en de persoonsalarmering geïmplementeerd binnen de stichting.