Reviews

Klik hier om een opmerking of review te plaatsen

Prettige samenwerking

★★★★★
5 5 1
Ik werk op dit moment met heel veel plezier met Madelon samen bij Zorggroep Apeldoorn e.o. Zij is tijdelijk als locatiemanager van de verschillende somatische locaties bij ons werkzaam. Zij is een prettig en sociaal mens en je weet bij haar precies waar je aan toe bent. Zij geeft haar afdelingscoördinatoren de ruimte om zelfstandig te opereren en ik zie dat deze werkwijze het zelfbewustzijn van deze mensen laat groeien. Zij is onder andere methodisch, doelgericht, inspirerend, vindingrijk en slim. Daarbij heeft zij oog voor efficiëntie, verantwoord gebruik van de financiële middelen en is zij sterk analytisch. Ik heb bewondering voor de manier waarop zij zich vanaf dag één heeft ingezet om aansluiting te vinden binnen onze organisatie en deze dan ook zeer snel heeft weten te vinden. Door haar manier van zijn, is zij erg goed in het verbinden van mensen en het in beweging krijgen van diezelfde mensen. Ik vind het een fijne collega om mee te werken. Danny Huizer

specialist ouderengeneeskunde

★★★★★
5 5 1
Madelon is nu enige tijd lokatiemager op een grote woonzorglokatie waar ik als arts werkzaam ben. In die periode heb ik haar leren kennen als een maganger die de verbinding zoekt , zowel met het verplegend personeel als met de behandeldienst. Wat ik erg waardeer is dat ze open staat voor inbreng vanuit de andere disciplines en dat ze woorden snel omzet in daden. hierdoor is er bij het personeel snel het vertrouwen gegroeid en was er sprake van posituief veranderingsmanagement. Ik zal madelon hier missen als een daadkrachtig en betrokken manager. Marcel Gigengack, specialist ouderengeneeskunde

Getuigschrift

★★★★★
5 5 1
Apeldoorn, 2 mei 2018 G E T U IG S C H R I F T Hiermee verklaren wij dat mevrouw M. (Madelon) van Neerijnen, geboren op 24 maart 1970, gedurende de periode van 27 september 2017 tot 16 april 2018 bij ons in dienst is geweest. Gedurende deze periode is zij bij ons werkzaam geweest als interim locatiemanager binnen Wonen & Zorg. Zij was in deze periode verantwoordelijk voor de resultaten binnen haar werkgebied en gaf direct leiding aan vier Afdelingscoördinatoren. Madelon heeft aangetoond snel vraagstukken te kunnen analyseren. Zij is hierbij stevig resultaat- en oplossingsgericht geweest. In haar werk is Madelon sterk gericht geweest op het verstevigen en verzelfstandigen van teams en medewerkers. Hierbij is zij zelfstandig en vanuit een samenwerkende houding te werk gegaan. Madelon staat voor haar medewerkers en is hierbij in staat om bij zichzelf te blijven. Wij danken Madelon voor de prettige samenwerking en wensen haar alle goeds toe in de toekomst. Hoogachtend, J.W. Otter Manager P&O Zorggroep Apeldoorn en omstreken

Algemeen directeur

★★★★★
5 5 1
Madelon heeft in de periode dat ik met haar heb gewerkt laten zien een betrouwbare, krachtige en authentieke manager te zijn. Ze heeft lef, durft de dialoog aan te gaan en neemt besluiten. Ik kan haar van harte aanbeleven

Madelon bij Omring

★★★★★
5 5 1
Review Madelon van Neerijnen (Omring oktober 2022 – september 2023) Madelon was bij Omring als kwartiermaker Beroepspraktijkvorming (BPV) actief. Zij heeft zich primair met het team van praktijkopleiders beziggehouden. In onze samenwerking heb ik haar ervaren als ‘recht door zee’ met een no-nonsense aanpak. Zij durft lastige kwesties te benoemen, maar is tegelijkertijd ook in staat om te benoemen welke kwaliteite en talemten er zijn, waardoor zij medewerkers motiveert om in hun functie te laten groeien. In haar denken en doen heeft zij scherp oog en oor voor de dagelijkse zorgpraktijk en wat dit voor ondersteunende diensten betekent. Madelon heeft een duidelijke drive om bij te dragen aan verbeteren van de zorg. Vincent Plomp Manager L&O

Review Madelon Cordaan

★★★★★
5 5 1
Ik heb Madelon leren kennen als een stevige en enthousiaste interim manager, met uitgesproken ideeen over dat wat goede zorg is. Madelon kan snel schakelen tussen de pratijk en het strategisch beleid van de organisatie waar ze voor werkt. Haar ervaring zorgt ervoor dat ze niet snel van slag raakt en aan duidelijkheid is bij Madelon meestal geen gebrek! Gelukkig zorgt een gezonde portie humor en zelfreflectie voor de nodige balans. Madelon houdt van een uitdaging en is gericht op samenwerking en het behalen van de gestelde doelen. Hanneke Vrielink MhBA, Directeur Cordaan Jeugd