Zorgtechnologie

Advies en implementatie zorgtechnologie.

Het aanschaffen van zorgtechnologie staat vanwege verschillende redenen hoog op de agenda van zorginstellingen. Het aanbod is groot, technisch gezien is alles mogelijk. Maar zou de zorgvisie niet leidend moeten zijn en de technologie ondersteunend?

In projectvorm kan ik zorginstellingen ondersteunen bij de keuze, maar ook bij de implementatie in de zorgteams. Deze laatste stap is onontbeerlijk voor het laten slagen van zo’n project. Eenmaal ontevreden medewerkers (vaak door verkeerd gebruik), krijg je bijna niet meer positief.

Graag ondersteun ik van het begin tot het eind maar uiteraard kunt u mij ook vragen alleen het adviestraject te ondersteunen of de implementatie voor mijn rekening te nemen.

U kunt mij voor diverse opdrachten inzetten Inzetbaarheid voor diverse opdrachten. Bij cultuurveranderingen en in coaching trajecten, maar ook als troubleshooter, manager of directeur. Ook voor een PvE en het implementeren van zorgtechnologie kunt u van mijn diensten gebruik maken. Mijn inzet kan op operationeel, tactisch of strategisch niveau.